Wykształcenie wyższe techniczne - mgr inż. transportu - informatyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek - Transport

Studia podyplomowe: Zastosowań Informatyki - Politechnika Świętokrzyska, Zarządzanie i Marketing - Politechnika Świętokrzyska, Samorząd i Administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Kursy i szkolenia: język angielski - Świętokrzyskie Centrum Języków Obcych - certyfikat The European Language Certificates, Project Manager IPMA - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - certyfikat International Project Managers Association, Certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej, Certyfikat budowania klastrów,

liczne szkolenia z zakresu informatyki, bieżącego funkcjonowania samorządu, turystyki i agroturystyki, pracy grupowej, zarządzania projektami, lokalnych animatorów społecznych, komunikacji, obiegu dokumentów, zarządzania jakością, zarządzania zintegrowanego firmą.

Doświadczenie zawodowe:

XII 2015 -... -  wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej

I 2014 -... -  Zeto Software

VII 2013 - III 2014 - VSoft Kraków

IV - VIII 2013 - zastępca Wójta Gminy Piekoszów

2010 - 2013 - misje gospodarcze do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Rosji

VIII 2010 - staż samorządowy w DuPont, WA, USA

III 2010 - I 2013 - Sekretarz Komitetu Sterującego projektu e-Świętokrzyskie

III 2009 - staż samorządowy w Camas, WA, USA

III 2008 - staż samorządowy w Grong, Norwegia

II 2007-IV 2013 - praca na stanowisku Sekretarza Gminy Masłów

V 2007 - staż samorządowy w Danii

2005-2007 - Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Informatycznych w Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. Kielce

2000-2005 - Kierownik Działu Informatyki w Apofarm Group sp. z o.o. Kielce

1993-1999 - programista-konstruktor, Kierownik Działu Logistyki w ZUCHiAP Chemar S.A. Kielce

Zaangażowanie społeczne:

2017-2018 - Przewodniczący Komitetu Odbudowy Nagrobka Rodziny Lenartowiczów

2011-2018 - działalność w stowarzyszeniu Nowoczesna Gmina, od 2015r. jako prezes Zarządu. Promocja i rozwój gospodarczy gminy, realizacja projektów. Inicjatywy lokalne, realizacja monografii Woli Kopcowej "Wieś Rządowa Wola Kopcowa" 2018

2004-2011 - działalność w Masłów Info, założenie młodzieżowej telewizji internetowej Masłów Info, od 2007 r. do 2011r. prezes Stowarzyszenia Masłów Info. Realizacja projektów ze środków zewnętrznych: Młodzież 2006, Równać Sznase 2007, Świętokrzyski Program Odnowy Wsi 2008. Aktywizacja młodzieży wiejskiej wokół nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

2005-2013 - działalność w programie LEADER+, realizacja projektów ze środków zewnętrznych: schemat I,II, oś IV PROW. Od 2007r. wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry działającego na obszarze siedmiu gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock. Współautor i uczestnik wielu projektów realizowanych przez LGD z programów: PO KL, RPO, PROW, Polska Wschodnia, Rzeczpospolita Internetowa.

2009-2010 - udział w pracach Zespołu na rzecz przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

2010-...- członek Stowarzyszenia Project Management Polska

2010-...- członek stowarzyszenia The Washington City/County Management Association (WCCMA), USA

2007 - I nagroda w ogólnopolskim konkursie Lider Zarządzania w zakresie kultury realizowany przez Związek Gmin Wiejskich, Powiatów i Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

2010 - nagroda Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego za 5-letnią działalność społeczną na rzecz Gminy Masłów oraz Województwa Świętokrzyskiego

2011 – I miejsce w zakresie infrastruktury społecznej  za projekt  "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach konkursu wojewódzkiego  Przyjazna Wieś 2011.

2011 – III miejsce w zakresie infrastruktury technicznej za projekt "Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele administracyjno-oświatowe z funkcją Integracji Społecznej" w ramach konkursu wojewódzkiego Przyjazna Wieś 2011. W ramach projektu wykonano nowoczesną sieć teleinformatyczną z pomieszczeniem pełniącym funkcję centralnej serwerowni. Dzięki powstałej infrastrukturze i zaangażowaniu Stowarzyszenia Masłów Info powstał pomysłowy i innowacyjny produkt – centrum teleinformatyczne działające na rzecz rozwoju wiejskiego społeczeństwa informacyjnego.

2011 – I miejsce – „Złote jajo” za projekt "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach konkursu „Uniejów Europejski” organizowany przez 7 oddziałów regionalnych TVP na najlepszy projekt z wykorzystaniem środków UE.

2011/12 – I miejsce  w zakresie infrastruktury społecznej  za projekt  "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach ogólnopolskiego konkursu Przyjazna Wieś 2011.

Publikacje:

1. Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2008-2020, wyróżnienie na konferencji city menedżerów w Vancouver, WA, USA, 2009

2. Monografia historyczno - etnograficzna gminy Masłów, 2007 - udział w publikacji

3. Monografia etnograficzno – turystyczna gminy Masłów, 2011, wyd. II zmienione i uzupełnione - udział w publikacji, pod redakcją

4. Wieś Rządowa Wola Kopcowa, 2018 - udział w publikacji

Zainteresowania:

e-Administracja, informatyzacja i zarządzanie w samorządach, planowanie strategiczne, marketing regionalny, turystyka