Od 01.01.2016 Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina zarządza portalem Masłów Info

Zaproszenie na spotkanie autorskie książki "WIEŚ RZĄDOWA WOLA KOPCOWA"

Nagrobek Rodziny Lenartowiczów - gotowy!

Zlecono wykonanie nagrobka Lenartowiczów

Wsparcie na nagrobek Rodziny Lenartowiczów

SNG dziękuje za organizację pikniku

Będzie projekt przebudowy drogi 745 w pełnym zakresie.

Projekt Nowoczesnej Gminy najwyżej oceniony

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina zakończyło w 2015r. realizację projektu pod nazwą „Umiem więcej”, skierowanego do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wysokość dotacji to: 44889,47zł