Bogusław Krukowski

Kandydat na radnego Gminy Masłów
Szanowni Mieszkańcy Woli Kopcowej! 


Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury na radnego z terenu Woli Kopcowej - Parcele w wyborach do Rady Gminy Masłów w dniu 21 października 2018r. 
Mam 49 lat. Jestem bezpartyjny, z wykształcenia mgr inż. transportu-informatyk, studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, administracji i samorządu. Poprzez rodzinę związany jestem z Wolą Kopcową od pokoleń. Przez 6 lat pełniłem funkcję sekretarza Gminy Masłów a następnie funkcję zastępcy Wójta w sąsiedniej gminie. Obecnie pracuję zawodowo zgodnie z moim wykształceniem w prywatnej firmie. Od wielu lat tu mieszkam i angażuję się społecznie, mam na to czas i możliwości. To m.in. z mojej inicjatywy powstało Masłów Info, Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina, Komitet Odbudowy Nagrobka Rodziny Lenartowiczów, wydana została pierwsza książka o Woli Kopcowej. Jestem członkiem Rady Sołeckiej oraz OSP Wola Kopcowa. Dietę radnego chciałbym przeznaczać na cele społeczne naszego sołectwa!

W trakcie swojej pracy zawodowej i społecznej przyczyniłem się m.in. do:
- powstania Planu Odnowy Miejscowości Wola Kopcowa jako dokumentu strategicznego dla rozwoju naszej wsi,
- dofinansowania ze środków unijnych budowy dróg na Parcelach Masłowskich (ul. Graniczna, Foliowa, Miodowa, Słoneczna),
- dofinansowania ze środków unijnych budowy Domu Ludowego,
- uruchomienia świetlicy ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do internetu dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym,
- dofinansowania ze środków unijnych Redakcji Masłów Info w sprzęt komputerowy i sprzęt nagrywający dla telewizji internetowej w Woli Kopcowej,
- wykonania nakładki asfaltowej na ul. Letniskowej,
- opracowania książki "Wieś Rządowa Wola Kopcowa",
- rozwoju sieci radiowej i światłowodowej dostępu do internetu,
- wykonania boiska sportowego oraz budowy remizy OSP,
- wykonania koncepcji zagospodarowania terenu za remizą w kierunku ul. Wspólnej,
- dofinansowania i odnowienia nagrobka Rodziny Lenartowiczów - jako przewodniczący Komitetu
- dofinansowania i organizacji Pikniku Historycznego pod kątem wydania monografii wsi.

Startuję do rady gminy ponieważ znam bardzo dobrze problemy i potrzeby mieszkańców Woli Kopcowej. Moją wiedzę i doświadczenie w samorządzie chcę wykorzystać do realizacji wszystkich tych pilnych zadań, które rozwiążą Państwa problemy. Chciałbym przyczynić się do:
- przebudowy dróg gruntowych na asfaltowe wraz z odpowiednim odwodnieniem, 
- przebudowy ul. Letniskowej wraz z drogami przyległymi z wydzielonym bezpiecznym pasem dla pieszych i uspokojeniem ruchu samochodowego do zalewu,
- rozbudowy oświetlenia ulicznego energooszczędnego na wszystkich drogach i ciągach dla pieszych na terenie sołectwa,
- zagospodarowania terenu za remizą i boiskiem w kierunku ul. Wspólnej,
- modernizacja boiska sportowego,
- połączenia ul. Wspólnej kładką nad ciekiem wodnym dla pieszych i rowerzystów,
- powiększenia terenu przy Szkole Podstawowej pod kątem dalszego rozwoju placówki oświatowej,
- większego wykorzystania świetlicy w Domu Ludowym dla mieszkańców w każdym wieku,
- rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej,
- rozwoju sieci światłowodowej,
- budowy sieci gazowej w Woli Kopcowej,
- stworzenia portalu do konsultacji społecznych,
- opracowanie strony internetowej ze stałym kontaktem do radnego oraz ustalenie dyżurów spotkań mieszkańców z radnym,

- jestem za obniżeniem diet radnych oraz wynagrodzenia wójta, 
- na bieżąco wspierania zadań kulturalnych, sportowych i zdrowotnych, pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych z diet radnego.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu mojej osoby, przyjdź na wybory i zagłosuj!

Z wyrazami szacunku
Bogusław Krukowski